Członkostwo w ZPF

Od dnia 22 marca 2019 r. Jesteśmy Członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Więcej informacji: www.zpf.pl

Organizacja ta zrzesza ponad 100 uznanych firm, reprezentujących rynek finansowy w Polsce – banki, firmy pożyczkowe, firmy windykacyjne, doradcy i pośredników finansowych. ZPF to członek prestiżowej europejskiej organizacji samorządowej EUROFINAS, zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1 200 instytucji finansowych.

Przyznanie iCredit członkostwa w ZPF to ogromne wyróżnienie dla iCredit Sp. z o.o., ale również poważna odpowiedzialność. Jako członek ZPF , iCredit Sp. z o.o. jest zobowiązana do przestrzegania standardów postępowania, wspólnych dla wszystkich członków. Są to Zasady dobrych praktyk, które obejmują:

Ø  Moralność i etyka;

Ø  Odpowiedzialność;

Ø  Przejrzyste zasady;

Ø  Lojalność;

Ø  Zaangażowanie społeczne.

Pełny tekst Zasad Dobrych Praktyk znajdziesz pod linkiem poniżej

     https://zpf.pl/pliki/etyka/ZPF_zasady_dobrych_praktyk_12.2019.pdf

Będąc Członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w swoich działaniach zobowiązaliśmy się do stosowania Zasad Dobrych Praktyk, w związku z czym każdy nasz klient może zgłosić swoją skargę lub zażalenie do Komisji Etyki ZPF. Więcej informacji znajdą państwo pod linkiem  https://zpf.pl/etyka/wniosek-do-komisji-etyki/

 https://zpf.pl/wp-content/uploads/2019/09/zpf-logo-1000.png

 


Nasza misja
Odpowiedzialne udzielanie szybkich i ogólnie dostępnych pożyczek bezpośrednio w domu naszych Klientów i na przejrzystych zasadach!
Nasza wizja
Stać się liderem we wszystkich krajach, w których działamy!
Nasze wartości

Ø  Pełną dostępność informacji dla Klienta o warunkach umowy pożyczki przed jej zawarciem, jak również o stanie pożyczki w trakcie jej trwania;

Ø  Gwarancję profesjonalnej i kulturalnej obsługi;

Ø  Zachowanie dyskrecji wobec osób trzecich i przestrzeganie ochrony danych osobowych;

Ø  Bezpieczeństwo w zakresie rozliczeń finansowych – udzielanie prawdziwych informacji na temat opłat, wysokości zadłużenia itp., oraz konieczność wydawania pokwitowań z pieczątką firmy.