Produkty

Filie międzynarodowe

"Management Financial Group" SA jest wiodącą firmą międzynarodową specjalizującą się w udzielaniu szybkich pożyczek gotówkowych z obsługą w domu klienta. dowiedz się więcej

Zostań Doradcą iCredit

Dołącz do zespołu naszych Doradców Kredytowych i sam decyduj o czasie pracy i wysokości swoich zarobków! Sprawdź nasze aktualne ogłoszenia o pracę dowiedz się więcej

Kontakt

Sprawdź listę naszych biur na terenie kraju.W chwili obecnej dysponujemy 17 biurami na terenie 7 województw. dowiedz się więcej

Często zadawane pytania

Zobacz najczęściej zadawane pytania! W razie dodatkowych prosimy wypełnić formularz lub zadzwonić pod numer 221 221 100 dowiedz się więcej

ICREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi, pod adresem: 90-317 Łódź, ul. Orla 13 lok. 10, numer telefonu: 221 221 100, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000495693, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 PLN, REGON: 147054022, NIP: 521-366-44-59.

Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.

Reprezentatywny przykład dla produktu „iCredit”: całkowita kwota pożyczki – 1000,00 zł; Stała roczna stopa oprocentowania – 9%; czas obowiązywania umowy – 107 tyg.; wysokość rat w tygodniach 1-19 – 82,42 zł wysokość rat w tygodniach 20 75,99zł, wyokość rat w tygodniach 21-107 0,05zł; Opłata za dostarczenie wniosku do miejsca zamieszkania Pożyczkobiorcy i jego odbiór przez Przedstawiciela 399 zł; Opłata za odbiór prze Pożyczkodawcę rat pożyczki w miejscu zamieszkania Pożyczkobiorcy 229 zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania – 2980,73%; łączne zobowiązanie do spłaty – 1860 zł;

Reprezentatywny przykład dla produktu „iCredit Emeryt”: całkowita kwota pożyczki – 1000zł; Stała roczna stopa oprocentowania – 9%; czas obowiązywania umowy – 28 mce.; wysokość rat w mce 1-6 247,07zł wysokość rat w miesiącu 7 245,98 zł; opłata w mce 8-28 0,04 zł. Opłata za oszacowanie ryzyka 699 zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania – 801,06%; łączne zobowiązanie do spłaty – 1932 zł;

Administratorem danych osobowych jest iCredit Sp. z o.o. Dane Kredytobiorcy są przetwarzane dla celów związanych z realizacją Umowy kredytu gotówkowego, włączając ocenę zdolności kredytowej i ryzyka związanego z Umową kredytu gotówkowego, a także dla celów marketingowych i usług świadczonych przez administratora danych, w związku z windykacją zadłużenia, przeprowadzania badań rynkowych oraz dla celów sprawozdawczości księgowej i archiwizacji. Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej zastrzeżone dla iCredit Sp. z o.o. z siedzibą w 90-317 Łódź, ul. Orla 13 lok. 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000495693, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 PLN, REGON: 147054022, NIP: 521-366-44-59