Produkty

Filie międzynarodowe

"Management Financial Group" SA jest wiodącą firmą międzynarodową specjalizującą się w udzielaniu szybkich pożyczek gotówkowych z obsługą w domu klienta. dowiedz się więcej

Zostań Doradcą iCredit

Dołącz do zespołu naszych Doradców Kredytowych i sam decyduj o czasie pracy i wysokości swoich zarobków! Sprawdź nasze aktualne ogłoszenia o pracę dowiedz się więcej

Kontakt

Sprawdź listę naszych biur na terenie kraju.W chwili obecnej dysponujemy 17 biurami na terenie 7 województw. dowiedz się więcej

Często zadawane pytania

Zobacz najczęściej zadawane pytania! W razie dodatkowych prosimy wypełnić formularz lub zadzwonić pod numer 221 221 100 dowiedz się więcej

ICREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi, pod adresem: 90-317 Łódź, ul. Orla 13 lok. 10, numer telefonu: 221 221 100, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000495693, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 PLN, REGON: 147054022, NIP: 521-366-44-59.

Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.

Reprezentatywny przykład dla produktu „iCredit” (w przypadku spełnienia wszystkich wymogów wynikających z umowy); całkowita kwota pożyczki - 800,00 zł; odsetki stałe - 10%; czas obowiązywania umowy - 26 tyg.; stała wysokość raty tygodniowej - 42,54 zł. Całkowita kwota oprocentowania - 20,92 zł; opłata wstępna - 115,00 zł; opłata za analizę zdolności kredytowej - 170,00 zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania - 274,44%; łączna kwota do spłaty – 1105,92 zł; Stan na dzień 1.10.2018.

Reprezentatywny przykład dla produktu „iCredit Emeryt” (w przypadku spełnienia wszystkich wymogów wynikających z umowy); całkowita kwota pożyczki - 800,00 zł; odsetki stałe - 10%; czas obowiązywania umowy - 10 mies.; stała wysokość raty miesięcznej - 123,21 zł. Całkowita kwota oprocentowania - 37,12 zł; opłata wstępna - 115,00 zł; opłata za opcję przesunięcia daty płatności - 280,00 zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania – 177,04%; łączna kwota do spłaty – 1232,12 zł; Stan na dzień 1.10.2018.

Administratorem danych osobowych jest iCredit Sp. z o.o. Dane Kredytobiorcy są przetwarzane dla celów związanych z realizacją Umowy kredytu gotówkowego, włączając ocenę zdolności kredytowej i ryzyka związanego z Umową kredytu gotówkowego, a także dla celów marketingowych i usług świadczonych przez administratora danych, w związku z windykacją zadłużenia, przeprowadzania badań rynkowych oraz dla celów sprawozdawczości księgowej i archiwizacji. Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej zastrzeżone dla iCredit Sp. z o.o. z siedzibą w 90-317 Łódź, ul. Orla 13 lok. 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000495693, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 PLN, REGON: 147054022, NIP: 521-366-44-59